کمیته علمی

دکتر حامد

ساجدی

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

دکتر سید محمد

فیروزآبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمود

کمره ای

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر بهرام

بلوری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علی اکبر

موسوی موحدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر پرویز

عبدالمالکی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فائزه

قناتی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر غلامعلی

حسین زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمود

شاه آبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر مجید

جدیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دکتر علی

صفری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر فرج

تابعی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر حمید

مباشری

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر فرزاد

توحیدخواه

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

دکتر گیتی

ترکمان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا

جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

دکتر حسن

توکلی

عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه ا...

دکتر مهدی

عروجی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر زینب

شنکایی

عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه ا...

دکتر فریده

بهرامی

عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه ا...

دکتر جواد

میرنجفی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی

شفیعی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

دکتر مهرداد

ساویز

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

دکتر علی

عبدالعالی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر همایون

ابراهیمیان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

دکتر اکرم

مهنا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر مهدی

سلیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

دکتر محمد

قیامی                                       

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

دکتر محمد

اجــــــارودی

پژوهشگر انستیتو تحقیقاتی ایکس لیم ، دانشگاه لیموژ فرانسه

فرم تماس با ما

آدرس

مکان برگزاری: 
اردبیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
  آدرس پستی: اردبیل - میدان بسیج - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 http://www.iauardabil.ac.ir 
  دفتر دائمی دبیرخانه:
تهران ، بزرگراه جلال آل آحمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی ، صندوق پستی154-14115
تلفن: 82884778
فاکس:82884717
 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
 
  https://t.me/n5thicbems
 
  
 کد اختصاصی کنفرانس در پایگاه isc:
96180-10204